Cada dany d’humitat és diferent …

home-photoHi ha molts de tipus diferents d’humitats:

- Humitat ascendent
- Humitat que entre pels costats laterals
- Humitat per condensació
- Humitat higroscòpica
- Humitat com a conseqüència de fuites d’aigua o de l’acció de les arrels de la vegetació

Segons cada casta d’humitat, s’aplica un tractament específic per combatre-la:

- Impermeabilització horitzontal
- Impermeabilització exterior
- Hermetitzat interior
- Plaques d’aïllament
- Sistemes de pasta de sanejament
- Eliminació de floridura
- Impermeabilització de terrasses i teulades
- Sanejament d’aljubs
- Enrajolats específics
- Pintades específiques
- i molt més...